Шановні користувачі ресурсу!

До Ваших послуг сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010

Введіть код за КВЕД-2010
 

Перейти до детального розгляду:

КВЕД-2010: Група 03.2

Група Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
03.2

Рибництво (аквакультура)

Ця група включає „аквакультуру” (або рибництво), тобто процес виробництва, який полягає у вирощуванні й розведенні (у т.ч. збиранні) морських організмів і культур (риби, молюсків, ракоподібних, рослин, крокодилів і земноводних тощо) із застосуванням технологій, розроблених для підвищення продуктивності організмів і збільшення їх природного приросту в навколишньому середовищі (наприклад, регулярне створення запасів, відгодівля та захист від хижаків).
Рибництво спрямовано на вирощування організмів до стадії молоді та/або до стадії дорослих особин в умовах їх утримання в неволі. Крім того, аквакультура включає індивідуальне, кооперативне або державне володіння окремими організмами з метою збільшення їх чисельності, у т.ч. їх збирання.

включає класи:

Клас Назва
03.21

Морське рибництво (аквакультура)

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)


Повернутися на початкову сторінку Відповіді на запитання Пошук кодів КВЕД
© kved.in.ua 2020